ארכיון - מאמרים אקדמיים

"לא בדיוק רצו אותי, לא פתחו לי דלתות, לא פרסו לקראתי שטיח": מנהלות בחינוך הערבי בישראל

ד"ר תמר שפירא, ד"ר חאלד עראר ופרופ' פייסל עזאיזה

"ממצאי המחקר מראים שמקור כוחן של נשים שהגיעו לתפקידי ניהול בחברה מסורתית נמצא ברקע האישי של כל אחת מהן. הסיפור האישי הוא בראש ובראשונה סיפורה של משפחה וסיפור של העצמה. פריצת הדרך טמונה בחינוך המנוגד לנורמות המקובלות שאותו קיבלו המנהלות בילדותן. גם בהוות נתפסות נשים שמונו כמנהלות בתי ספר כיוצאות דופן, שכן הן זכו בתפקיד שנחשב כמתאים וכמיועד לגברים. סיפורי המנהלות מציגים את הבעייתיות המאפיינת מכרזים לתפקידי ניהול שבהם מועמדת אישה. עוד בטרם מתמנות נשים לניהול, הן נתקלות בהתנגדות חברתית ובלחצים פוליטיים שמונעים בעיקר על ידי האיום שביציאת נשים למרחב הציבורי והתמקמותן בעמדה סמכותית מרכזית בקהילה"

tamar_shapira2   IMG-20151013-WA0006 (2)   maxresdefault

בתוך: עיון ומחקר בהכשרת מורים, גיליון 13 תשע"ג, 2012. עמ' 312-337. בהוצאת המכללה האקדמית גורדון 

יצא לאור ספר חדש מאת ד"ר תמר שפירא וד"ר ח'אלד עראר בהוצאת פרדס.
סיפורי חיים של מנהלות ערביות בישראל: מבט חברתי, תרבותי, פוליטי ומקצועי

1129-155

שפירא עראר ועזאיזה, 2012 . עיון ומחקר בהכשרת מורים by gender4u