ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - קולות קוראים

קול קוראת: כנס עיר שווה – תל אביב יפו

הנושא של הכנס –אחריות חברתית לקידום שוויון מגדרי

 

11351283_517678801719170_3133034391107637875_n
כנס עיר שווה הרביעי של משרד יועצת ראש עיריית תל אביב-יפו למגדר יתקיים בשיתוף המכללה האקדמית של תל אביב-יפו בתאריך 16.05.16, יום ב', מהשעה 10:00 ועד 16:00.
הנושא המרכזי של הכנס לשנה זו הוא –אחריות חברתית לקידום שוויון מגדרי.
מטרת הכנס היא לעורר השראה בקרב א/נשי מטה בארגונים עסקיים וציבוריים בדבר אפשרויות שונות להטמעת שוויון מגדרי בארגון, ומתוך כך גם להטמעה בקהילה. מטרה נוספת היא לעורר עניין בקרב חוקרות/ים וא/נשי חינוך בהטמעת חשיבה מגדרית במערכות החינוך ובהשכלה הגבוהה. בין היתר, בכנס נציג מודלים המופעלים בבתי ספר ומשפיעים על יצירת תודעה מגדרית בקרב המורות והמורים, התלמידות והתלמידים ואף בקרב ההורים.
*
בעיריית תל אביב-יפו התחלנו לפני מספר שנים בתהליך שינוי מערכתי להטמעת חשיבה מגדרית בתרבות הארגונית באמצעות פעילות במגוון הנושאים עליהם אמונה העירייה: הפעלת סדנאות למודעות מגדרית במחלקות העירייה ובבתי הספר, קביעת נהלים לצורך ייצוג שוויוני בתפקידי ניהול, ביסוס צעדים להטמעת ניתוח מגדרי של תקציבי העירייה ועוד. בכנס נציג את מודל העבודה שלנו. עם זאת אנו מעוניינות להציג מגוון דגמים ולתת במה לשיתוף וללמידה הדדית.
לכן אנו פונות אליך להציג תכניות ופרקטיקות שייעודן להביא לשוויון מגדרי במקום העבודה ובסביבתו ובקהילה.
הקול הקורא/ת מופנה לנשים ולגברים מהמערכות הבאות: המגזר הציבורי (ממשלה, רשויות מקומיות, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, גופי מחקר וארגונים ציבוריים), חברות עסקיות, וארגוני המגזר השלישי והרביעי.
נושאים לדוגמא: שיטות להטמעת תרבות ארגונית מודעת-מגדר בארגון, תכניות לאיזון חיים ועבודה (work- life- balance) / גיוון תעסוקתי במקומות עבודה, פרויקטים חינוכיים להטמעת שוויון מגדרי בקרב ילדים/ות, נוער וסטודנטים
*
ניתן להגיש הצעות להצגת הנושאים בהרצאה של 10-15 דקות במליאת הכנס.
תקצירים באורך 300-500 מילה ניתן לשלוח למייל city.gender@gmail.com
יש לציין פרטי הכותב/ת ותפקיד/ה. תאריך היעד להגשת תקצירים: 25.02.16. הוועדה תשקול את מידת ההתאמה של ההצעות לכנס. תשובות יינתנו במייל עד לתאריך 20.03.16.
*
חברות ועדת ההיגוי של הכנס:
מעיריית תל אביב-יפו, קידום שוויון מגדרי: רותי סופר, אור סרי, עו"ד גבי לסקי.
מהמכללה האקדמית של תל אביב-יפו, בית הספר לממשל וחברה: פרופ' נעמי חזן, ד"ר עמית קפלן, פרופ' יעל השילוני דולב, ד"ר נורית השמשוני יפה.