לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

קול קורא להגשת הצעות להקמת מרכז ידע בתחום: נשים ומגדר לשנת 2016

קול קורא של משרד המדע, הטכנולגיה והחלל.

 

11885227_990718524283557_1231575228356883115_n
נכון להיום, אין בישראל גוף ממשלתי המרכז את הידע המצטבר במחקר, מקנה המלצות מעשיות (best practices) לקביעת מדיניות לישום/אכיפה ומאגר נתונים סטטיסטיים בנושא מגדר (על פי משתנים שהוגדרו מראש היוצרים אחידות בקבלת הנתונים מגופים שונים).
לפיכך, החליט המשרד לצאת בקול קורא אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידע אחד או מספר מרכזי ידע בתחום נשים ומגדר.
פרטים מלאים:
http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/woman2016.aspx

מועד אחרון להגשה הינו עד 14.6.2016