ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא – גיליון מיוחד בנושא "שפה ומיניות: היבטים חברתיים ותרבותיים"

קול קורא – כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

קול קורא – מאמרים: שפה ומיניות. דדליין להצעות – 15.3.16
CfP: Language and sexuality
עיונים בשפה וחברה: כתב העת של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה
גיליון מיוחד בנושא "שפה ומיניות: היבטים חברתיים ותרבותיים"

sop-resize-200

 

"עיונים בשפה וחברה", כתב העת הבין-תחומי המקוון והשפיט של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מזמין חוקרים לשלוח מאמרים עבור גיליון מיוחד בנושא "שפה ומיניות: היבטים חברתיים ותרבותיים". הגיליון מיועד לפרסום ב-2017.

השפה משמשת בשדה הנרחב של המיניות בתפקידים שונים: היא מגלה והיא מכסה, היא משמרת תחומי טאבו ומפרקת אותם, היא מטרידה והיא מלטפת, היא שופכת אור על יחסי המינים ועל מעמד המיניות בחברה, בתרבות, בחיי הציבור ובנפש האדם.

נושאים מומלצים לגיליון:
· יסודות מינניים (סקסיסטיים) בעברית הישראלית
· שיח של גילוי וכיסוי ביחס אל המיניות
· היבטים לשוניים של זנות וניצול מיני
· שפת ההטרדה המינית
· מיניות בנוף הלשוני
· היבטים לשוניים של הקהילה הלהט"בית: שיח פנימי ושימושי לשון כלפי הקהילה
· מיניות ושפה בקבוצות חברתיות, במקצועות ובתחומים ספציפיים: צבא, חרדים, משפט,
· משפחה וכדומה
· היבטים לשוניים של היחס למיניות במקורות ישראל ובשפות העולם
· כל נושא אחר הנקשר לחיבור בין שפה ומיניות

תאריכים חשובים:

נשמח לקבל הצעות למאמרים הכוללות תקציר (עד 400 מילים) עד-15.3.2016. התקצירים יכללו 3 או 4 פריטים ביבליוגרפיים. בכותרת ההודעה ציינו הצעה למאמר לגיליון המיוחד "שפה ומיניות".
התשובות לכותבי התקצירים לגבי קבלת ההצעה יישלחו עד ה-5.4.2016. המאמרים יהיו באורך של עד 6000 מילים.
תאריך היעד להגשת המאמרים הוא ה- 30.7.2016. להנחיות נוספות להגשת מאמרים לכתב העת : http://www.languageandsociety.co.il/

את התקצירים שלחו לשלושת כתובות הדאר האלקטרוני של עורכי הגיליון המיוחד: פרופ' אילנה שוהמי וד"ר רוביק רוזנטל ולעורכת כתב העת פרופ' עירית קופפרברג
elana@post.tau.ac.il
ruvikr@netvision.net.il
kupir@levinsky.ac.il