ארכיון - ספרים ופרסומים

פרס "קרן גולדברג" לכתבי יד מצטיינים תשע"ו – 2016

מטעם האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על המחזור השני של התחרות להענקת פרס "קרן גולדברג" לכתבי יד מקוריים, מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור המשכיל הרחב, בכל תחומי הדעת.

יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים אחרת.

פרס אחד, בסך 40 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שמחברו פרסם ספר עיון אחד לפחות בעבר;

פרס אחד בסך 20 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שהוא יצירת ביכורים.

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים בדפוס ובמהדורה דיגיטלית ותישא בעלויות ההוצאה לאור במלואן.

המועד האחרון להגשת כתבי יד: 30 באפריל 2016. 

לקבלת הנחיות לעיבוד עבודת דוקטור לספר נא לפנות לכתובת: oui-press@openu.ac.il

לחצו על הקישור לפרטים אודות פרס "קרן גולדברג" לכתבי יד מצטיינים 2016 – תשע"ו