ארכיון - ספרים ופרסומים

דו"ח מעקב: יישום החלטת הממשלה לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה

הדו"ח של המרכז הישראלי להעצמת האזרח

דו"ח המעקב של המרכז הישראלי להעצמת האזרחעל בסיס החלטת ממשלה 1697 מיום 8.6.2014 — אימוץ המלצות הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה 

אוקטובר 2015

 12088286_1024768614251185_7787461618521093761_n

הדו"ח נכתב ע"י שלי וקסלמן, תחקירנית בפרויקט המוניטור ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח.

כתבה בדה מארקר

הדו"ח המלא