ארכיון - ספרים ופרסומים

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט

קול קורא/ת לחוקרים/ות מצטיינים/ות העומדים/ות להתחיל את מחקריהם/ן בארה”ב בשנה האקדמית 2017/2016

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל     United States – Israel Educational Foundation 

קול קורא/ת

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט

 

16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים/ות מצטיינים/ות העומדים/ות להתחיל את מחקריהם/ן בארה”ב בשנה האקדמית 2017/2016 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

גובה המלגה הוא 37,500 דולר לתקופה של 12-9 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומי הרפואה והסיעוד המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית ,או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות. עדיפות תינתן למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 בינואר 2016

לבירורים: טל׳  03-517-2392

דוא״ל:  JStavsky@fulbright.org.il

ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של הקרן:

http://fulbright.org.il