ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא למאמרים: כתב העת מסכת

מסכת הוא כתב עת מחקרי רב-תחומי שמשמש במה ייחודית למאמרים העוסקים באישה היהודייה ועולמה ובנשים בעולם היהודי. זאת בהתייחס למקורות היהדות וליצירה היהודית לגווניה לאורך ההיסטוריה,בארץ-ישראל, במדינת ישראל וברחבי העולם.

החל מגיליון י"ב יֵצא כתב העת במסגרת הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן.

מאמרים יש לשלוח עד ה-1 במרץ 2016

masechet

מסכת הוא כתב עת מחקרי רב-תחומי שמשמש במה ייחודית למאמרים העוסקים באישה היהודייה ועולמה ובנשים בעולם היהודי. זאת בהתייחס למקורות היהדות וליצירה היהודית לגווניה לאורך ההיסטוריה,בארץ-ישראל, במדינת ישראל וברחבי העולם.
כתב העת מהוה נקודת מפגש בין דיסציפלינות וגישות, בין דורות, בין מוסדות אקדמיים ומחקריים ובין עולמות רוחניים ואידיאולוגיים כשבמוקד – שאלות עיוניות, היסטוריות ומתודולוגיות הנוגעות למקומה של האישה ביהדות ולסוגיות הנלוות לכך; והעלאת דמויותיהן של נשים יהודיות מן העבר שבלטו בעשייה וביצירה תרבותית או רוחנית. 

 

כתב העת מסכת נוסד לפני כעשור ע"י פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, לזכר אשתו אסתר ע"ה.

עד עתה ראו אור אחד עשר כרכים של כתב העת.
החל מגיליון י"ב יֵצא כתב העת במסגרת הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן.

מאמרים יש לשלוח עד ה-1 במרץ 2016

לכתובת: massehet@gmail.com