ארכיון - קולות קוראים

ברכות לשנת הלימודים החדשה

לקראת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו

לקראת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה

וקהל הסטודנטיות/ים והמרצות/ים

בשנה פורה של לימודים ויצירה

קידום ושיוויון במרחבי הקמפוס