ארכיון - ספרים ופרסומים

ד"ר נלי לס | Transnational Perspectives, Jewish Voices in Feminism

ספר חדש (בצרפתית ובאנגלית) – הספר עוסק בפמיניזם יהודי בארצות הברית ובצרפת, תוך ניתוח השוואתי בין שתי גישות של הגדרת הזהות היהודית והמגדרית.

הספר Transnational Perspectives, Jewish Voices in Feminism

עוסק בפמיניזם יהודי בארצות הברית ובצרפת, תוך ניתוח השוואתי בין שתי

גישות של הגדרת הזהות היהודית והמגדרית. הקשר בין פמיניזם לזהות יהודית, מקורו בעיקר בשיחבארצות הברית (שנות ה-80 של המאה שעברה), והמושג "פמיניזם יהודי" תפס והתפתח שם במהירותעד לכדי אסכולה של ממש. לא כן בצרפת. שם המושג פמיניזם יהודי נחשב לרוב כמוזר ודחוי.

ד"ר לס במחקרה לעיל, ניסתה להתחקות אחר הסיבות התרבותיות וההיסטוריות להבדלים בין שתיהקהילות היהודיות האלה.

תוכן העניינים של הספר לעיל

הקדמה: כיוונים חדשים בפמיניזם העכשווי

1. זהויות: מגדרית/יהודית: ויכוחים פמיניסטיים מול דילמות יהודיות עכשוויות

2. שימוש בהשוואה בין גורל האישה לגורל היהודים

3. מושג הזהות ממבט פמיניסטי: פרספקטיבה אמריקאית

4. להיות יהודי ופמיניסטי בצרפת

5. מחילוקי דעות לדו-שיח: נשים יהודיות מתמודדות מול תיאולוגיה נוצרית

6. מגדר, חילוניות ודת בתנועה הפמיניסטית הצרפתית

7. פמיניזם וציונות: נרטיבים מנוגדים

8. מדינת ישראל והציונות בויכוח הפמיניסטי הגלובלי (בריטניה, ארה"ב וצרפת)

סיכום

ד"ר נלי לס היא חוקרת בנושא יהדות זמננו ומגדר, עמיתת מחקר במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון באוניברסיטה העברית ובמכון הדסה-ברנדייס לחקר האישה היהודיה (HBI), באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית. תחום מחקריה: א. חקר השוואתי של קהילות יהודיות בתפוצות מהבט מגדרי עכשווי; ב. יחס התנועות הפמיניסטיות (היהודיות והלא-יהודיות) ליהדות – כדת וכגורל.