ארכיון - אירועים וכנסים

שנה טובה!

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר מברכת את חברותיה וחבריה בשנה טובה. שנה של יחד, של שותפות ואיכפתיות אישה לאישה אדם לאדם

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה בשנה טובה

שנה של יחד, של שותפות ואיכפתיות אישה לאישה אדם לאדם

באווירה הקשה של קהות נפש ואדישות לב בארץ ובעולם