ארכיון - ספרים ופרסומים

מלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות

לבעלי/ות תואר דוקטור מצטיינות/ים לשנים תשע"ז-תשע"ט, 2019-2016

מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

מועד אחרון להגשת מועמדות:  7 באוקטובר 2015, כד בתשרי תשע"ו

הגשת מועמדות באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד.

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחת