ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - ספרים ופרסומים

טיפול באוכלוסיית הלהט"ב:כיוונים חדשים בפסיכותרפיה ביחס למין ומגדר

יום עיון מטעם המרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה, 15 באוקטובר 2015

יום עיון מטעם המרכז הקליני הבין תחומי באוניברסיטת חיפה, 15 באוקטובר 2015

Email: icc@univ.haifa.ac.il   04-8288622/3