ארכיון - אירועים וכנסים

הצעה למשרה במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון

במסגרת היערכותה להרחבת פעילותה בתחומי ההוראה והמחקר.

המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מגייסת אנשי סגל חדשים במסגרת היערכותה להרחבת פעילותה בתחומי ההוראה והמחקר.

למחלקה דרושים חברות וחברי סגל בעלי תואר שלישי בתקשורת או בתחום משיק במידה שתחום עיסוקם המחקרי הוא בתקשורת. כן תישקל מועמדותם של מי שצפויים להשלים תואר שלישי לפני תחילת שנת הלימודים תשע״ז.

חברות וחברי הסגל החדשים נדרשים לעסוק בתחומי ההתמחות של המחלקה: מדיה חדשים, תקשורת ורב-תרבותיות (מגדר), ו/או תעשיות התקשורת. על המועמדים/ות להיות בעלי תכנית מחקר מגובשת באחד או יותר מתחומים אלה, וכן עליהם להיות בעלי ניסיון מוכח במחקר ובהוראה באחד לפחות מהתחומים האמורים.

המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעניקה זה חמש-עשרה שנים תארים מתקדמים בלימודי תקשורת. סגל המחלקה מעורב בפעילות מחקרית עניפה בארץ ובעולם. הציפיה הינה כי הצטרפות לסגל המחלקה תביא בעקבותיה תוספת כוח לעבודה המחקרית הנעשית בה לצד מצויינות בהוראה ומעורבות בקהילת האוניברסיטה ובקהילת חוקרי התקשורת בארץ ובעולם.

המחלקה מעודדת הגשת מועמדויות על ידי חוקרות וחוקרים עם רקע אקדמי, אישי, או מקצועי מגוון, שביכולתם להעשיר את המחלקה ברעיונות חדשים, בשיטות מחקר מגוונות, בגישה יצירתית, ובפתיחות וסובלנות לגווניה השונים של החברה.

המעוניינים/ות מתבקשים/ות לשלוח קורות חיים, ביוגרפיה אקדמית באורך עמוד אחד, ושמות שלושה ממליצים עד ליום 15/11/2015 לפרופ׳ עמית שכטר, ראש המחלקה לתקשורת, בכתובת amitsch@bgu.ac.il