ארכיון - ספרים ופרסומים

קומש-יונה דמארי-מזרחי

קומש-יונה דמארי-מזרחי (1987-1899), ילידת תימן, פורצת דרך בעדתה ובתקופתה, שהפכה כל אחד מהאסונות שפקדו אותה מנוף להתפתחותה, להשכלתה, ובה בעת, לקידומן של נשות העדה למרות סירוב הבעלים.

כתבה: תרצה חביב-גרין

קומש-יונה דמארי-מזרחי (1987-1899), ילידת תימן, פורצת דרך בעדתה ובתקופתה, שהפכה כל אחד מהאסונות שפקדו אותה מנוף להתפתחותה, להשכלתה, ובה בעת, לקידומן של נשות העדה למרות סירוב הבעלים.

כתבה: תרצה חביב גרין
בת למשפחה מראשוני ראשון לציון (משפחת לובמן חביב). פסיכולוגית חינוכית וגנאולוגית. עבדה במשך שנים בארכיון של מוזאון תולדות ראשון לציון, והקימה את אלבום המשפחות של "בני עדת ראשון לציון".

קומש-יונה דמארי-מזרחי by gender4u