ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא – הכנס הישראלי החמישי השביעי למחקר איכותני

הכנס ב- 8-10 בפברואר, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב.

מחקר איכותני בסביבות משתנות 8-10 בפברואר, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

תאריך אחרון להגשת הצעות ותקצירים – 8 באוקטובר 2015

את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס : icqm@bgu.ac.il

פרטים מלאים בקישור המצורף