לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

קול קוראת להגשת מועמדות לאות נחשונית למעורבות חברתית בתחום קידום נשים ושוויון מגדרי

האות על שם עו"ד אודליה לוי – אטינגר

הקריטריונים להגשת מועמדות לאות ע”ש עו"ד אודליה לוי-אטינגר ז"ל :

  • עורך/ת דין.
  • פעילות חברתית משמעותית ומתמשכת בתחום קידום נשים ושוויון מגדרי.
  • שני מכתבי המלצה המתייחסים לאופן בו תרמה פעילות המועמד/ת ליצירת שינוי חברתי.
  • הגשת המועמדות לאות על שם עו"ד אודליה לוי-אטינגר יכולה להיעשות על ידי ממליצים/ות או על ידי המועמד/ת עצמו/ה.

פרטים מלאים בקישור המצורף מאתר שדולת הנשים