ארכיון - אירועים וכנסים

קול קורא: מושב בינתחומי שיעסוק בנפגעי-עבירות בממשק שבין ההליך המשפטי והתקשורת

במסגרת כנס משפט וחברה בינואר 2016 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

הזמנה לקול קורא/ת

במסגרת כנס משפט וחברה שייערך בתאריכים 26.1.16-25.1.16 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו מבקשות לארגן מושב בינתחומי שיעסוק בנפגעי-עבירות בממשק שבין ההליך המשפטי והתקשורת. אנו מזמינות חוקרי משפט וחברה מכל הדיסציפלינות (ובכללן משפטים, תקשורת, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, יישוב סכסוכים, ועוד) להגיש תקצירי מחקר ,עד  200 מילים בנושא זה.

נא לציין שיוך אקדמי ופרטי קשר. תאריך ההגשה עד 25.8.15.

בתודה ובברכה,

ד"ר ענת פלג, המרכז לתקשורת ומשפט אוניברסיטת בר-אילן apeleg@netvision.net.il

ד"ר דנה פוגץ' ,הקריה האקדמית אונו   dana.noga@ono.ac.il