ארכיון - ספרים ופרסומים

נשים מהוות מיעוט בסגל האקדמי הבכיר בישראל – 29% באוניברסיטאות, ו-39% במכללות המתוקצבות

הוועדה לקידום ולייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, בראשות פרופ’ רות ארנון נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים הגישה את מסקנותיה לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל דני דנון ולסגנית יו”ר המל”ג פרופסור חגית מסר ירון.

*נשלח אלינו ע"י ד"ר יהודית אברהמי, חברת ועדת המל"ג וחברת הנהלה

מתוך אתר המל"ג:
הוועדה לקידום ולייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה, בראשות פרופ’ רות ארנון נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים הגישה את מסקנותיה לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל דני דנון ולסגנית יו”ר המל”ג פרופסור חגית מסר ירון.

דו"ח הועדה המלא (יולי 2015)

*נשלח אלינו ע"י ד"ר יהודית אברהמי, חברת ועדת המל"ג וחברת הנהלה באגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר


כתבה מתוך אתר "הארץ" (ירדן סקופ, 5.7.15)