ארכיון - מאמרים אקדמיים

פרופ' שולמית אלמוג | 'זה הסיפור של זנות' – משפט פוגש קולנוע

"המאמר פורש התבוננות ביקורתית בכמה מההנחות המפורשות והמשתמעות מתוך הסדרים משפטיים נפוצים של תופעת הזנות, וזאת באמצעות שימוש בייצוגים של זנות בקולנוע. תוצגנה שתי פרדיגמות המשתקפות בסרטים
שהזנות במרכזם."

פרופ' שולמית אלמוג, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה.

מנהלת משותפת של המרכז למשפט, מגדר ומדיניות חברתית, חוקרת משפט ופמיניזם, ייצוגים של מגדר במשפט ובתרבות, הבטים משפטיים ותרבותיים של תופעת הזנות, מיניות, מגדר ומשפט.

פרטים מלאים באתר הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

'זה הסיפור של זנות' – משפט פוגש קולנוע , המשפט טו (2), 471 (2010)

זה הסיפור של זנות" – משפט פוגש קולנוע" by gender4u

Loading...