ארכיון - אירועים וכנסים

חינוך מבוגרים להעצמה תעסוקתית ומגדר

המרכז הרב תחומי מודיעין והלמ"ס מזמינים לכנס בנושא, יום רביעי, 24.6.15

המרכז הרב תחומי מודיעין והלמ"ס מזמינים לכנס בנושא,

יום רביעי, 24 ביוני 2015