ארכיון - אירועים וכנסים

הטרדה מינית כתופעה בינתחומית: בין משפט וטיפול

יום העיון של מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן, יום שלישי, 16.6.2015

יום העיון של מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן

יום שלישי כ”ט בסיון תשע”ה 16.6.2015

נא אשרו השתתפות במייל – p.confi@biu.ac.il