אירועים וכנסים

אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה

כנס במרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן בעקבות ספרה של מלכה פיוטרקובסקי "מהלכת בדרכה", יום רביעי, 17.6.2015

כנס במרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן

בעקבות ספרה של מלכה פיוטרקובסקי "מהלכת בדרכה, אתגרי החיים במבט הלכתי- ערכי"

יום רביעי, ל' סיוון תשע"ה 17.6.2015