ארכיון - קולות קוראים

פרופ' מנחם אמיר ז"ל

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר משתתפת באבלה הכבד של חברתנו ד"ר דלילה אמיר על מותו של בן זוגה חתן פרס ישראל פרופ' מנחם אמיר
יהי זכרו ברוך

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

משתתפת באבלה הכבד

של חברתנו ד"ר דלילה אמיר על מותו של בן זוגה

פרופ' מנחם אמיר

מנחם אמיר כתב את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת פנסילבניה (1965) בנושא האיפיונים החברתיים והתרבותיים של תופעת האונס ובכך היה לא רק לראשון המכירים באופייה החברתי פוליטי של האלימות נגד נשים אלא גם לראשון החוקרים הסוציולוגים שעסקו בנושא באופן שיטתי.

על בסיס מחקר חלוצי זה ומחקרים נוספים דלילה ומנחם אמיר היו פעילים בארצות הברית בהקמת המרכזים הראשונים לתמיכה וטיפול בקורבנות אונס. פעילותם זו המריצה גם את הפעולה הישראלית בתחום כמו גם בתחום המדיניות החברתית ביחס לזנות. מאז 2003 זכה מנחם אמיר להיות חתן פרס ישראל על פועלו בתחומים חשובים אלו ואחרים.

יהי זכרו ברוך