ארכיון - אירועים וכנסים

מגדר חוצה גבולות 2015

הכנס הבין-תחומי הרביעי לתלמידות ולתלמידי מחקר באוני' ת"א ייערך ביום ה', 30 באפריל 2015.

הכנס הבין-תחומי הרביעי לתלמידות ולתלמידי מחקר באוני' ת"א ייערך ביום ה', 30 באפריל 2015.

כניסה חופשית