ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – הכנס השנתי השני לתלמידות ולתלמידי מחקר בנושא מגדר ומיניות

של התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הפקולטה למדעי הרוח והחברה והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב:

*הקול קורא עבור סטונדטיות/ים מאוניברסיטת בן גוריון בלבד. הכנס ייערך ב-16 ביוני 2015.

בעשורים האחרונים אנו עדות להשתרשות והתרחבות שיח המגדר והמיניות באקדמיה הישראלית, ולשימוש הולך וגובר בו כמצע תיאורטי למחקר אקדמי ולביקורת חברתית. כנס זה מתגבש מתוך תרבות המחקר בתחום באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומבקש לתת   במה לתלמידות ולתלמידי מחקר באוניברסיטה (מ.א. ודוקטורט) מכל דיסציפלינה, שעבודתן בוחנת סוגיות של מגדר ומיניות או עושה שימוש בתיאוריה פמיניסטית וקווירית כפריזמה ביקורתית מרכזית. דגשים אפשריים נוספים ניתן למצוא בנקודות המפגש בין מיניות ומגדר לבין זהויות והזדהויות לאומיות, מעמדיות, אתניות וכן הלאה.

את תקצירי ההרצאות (עד 250 מילים) יש להעביר עד לתאריך 3 במאי 2015 לכתובת המייל: gendergrads.bgu@gmail.com

יש לצרף להצעה את השם המלא של המרצה, השיוך המחלקתי, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

המתקבלות/ים להציג בכנס יהיו מחויבות להעביר את הנוסח הסופי של ההרצאה עד ל-4 ביוני 2015.

‫הועדה המארגנת:

‪ רותם אבגר

יפעת איתן

לירז יפה

עמי פומרנץ

שחר שפירא

בהנחיית ד״ר עמליה זיו