ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – קבוצת מחקר בנושא: גל גואה? משפחות מעורבות בישראל

באוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן

אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן:

A Rising Tide? Mixed Families in Israel

פרופ' סלביה פוגל – ביזאוי

הצגת הנושא

משפחות מעורבות [Mixed Families] הן משפחות המתהוות על בסיס של שוני דתי, עדתי, גזעי או לאומי. כיום, סוגיה זו נעשית מרכזית בשיח הפוליטי, הציבורי והמחקרי בעולם. בתהליך זה, מועלות שאלות רבות וחדשות ביחס להתפתחות ההיסטורית של התופעה; לפרקטיקות האדמיניסטרטיביות המכוננות אותה וכן ביחס למימדים הסובייקטיביים המאפיינים אותה. על בסיס גופי הידע ההולכים ומצטברים, דגש מיוחד מושם על משמעות ה- Mixedness, תוך הצבעה על העובדה שמשמעות קטגוריה אנליטית זו תלוית זמן ומקום, ושלא כל "שוני" מכונן משפחה מעורבת.

תופעת המשפחות המעורבות קיימת גם בישראל, ולצד משפחות מעורבות אתנית, אנו עדים לתופעה הולכת וגדלה של משפחות מעורבות מבחינה דתית, לאומית או גזעית, בקרב כלל קבוצות האוכלוסייה בחברה. נושא זה אף החל להיחקר יותר לעומק בעשור האחרון, אך למרות זאת, מעט מאוד ידוע לנו על משפחות אלה. בין היתר, אין לנו מספיק נתונים דמוגרפיים בעוד שמעט מאוד ידוע לנו על הפרקטיקות המנהליות והדתיות המלוות אותן וכן על ייצוגן התקשורתי. כמו כן, אין בידינו מספיק ידע לגבי החוויה האישית של האנשים המרכיבים את המשפחות המעורבות על גוניהן, תהיינה אלה משפחות הטרוסקסואליות או להטב"יות; אין לנו ידע לגבי תפיסותיהן המגדריות או לגבי חינוך ילדיהן; חסרה לנו הבנה על גיבוש זהותן התרבותית, על השפה שהם בוחרים לאמץ כשפתן ועל ההגדרה העצמית של הילדים הגדלים במשפחות אלה. בנוסף, נדרשת הבנה עמוקה יותר ביחס לדרך בה משפחות אלה מתקבלות בחברה הישראלית, בחיי היום-יום, בסביבה הקרובה שלהן ובקשר שלהן עם משרד הפנים, משרד החינוך והרשויות הממסדיות למיניהן.

מטרת הקבוצה

מטרת קבוצת המחקר היא ללמוד על התפתחות זו בחברה הישראלית, מתוך הרחבה והעשרה של גופי הידע הקיימים. כמו כן, ב-2017, מתוכנן פרסום גיליון נושא בכתב העת: The Journal of Israeli History, פרי עבודתה של קבוצת המחקר שתתגבש. פרסום המאמרים בכתב העת יהיה כפוף להליכי לקטורה כמקובל.

בכך, אנו מקווים כי קבוצת המחקר תעשיר את הדיון האקדמי, הציבורי והפוליטי בנושא המשפחות המעורבות בישראל.

הרכב הקבוצה

תתקבלנה בברכה הצעות מחוקרים השייכים לדיסציפלינות שונות כגון: סוציולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, ספרות, אמנות, מדע המדינה, אנתרופולוגיה, דמוגרפיה, עבודה סוציאלית, היסטוריה, תקשורת, חינוך, כלכלה, גיאוגרפיה, בלשנות או משפט בינלאומי.

הקבוצה תתחיל לפעול החל מאוקטובר 2015 ותמשיך לפעול בשנת 2016.

במסגרת זו, יתקיימו מפגשים של 3 שעות, פעם בחודש במכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, באוניברסיטת תל-אביב.

על המעוניין/ת לשלוח עד ה-1 ביוני 2015, תקציר של עד 350 מילה וקורות חיים ל:

פרופ' סלביה פוגל-ביזאוי:sylvieb@colman.ac.il