ארכיון - אירועים וכנסים

קול קורא: "האביב צועד בעקבותיהן? נשים ותמורות במזרח התיכון"

קול קורא לכנס של מרכז חיים הרצוג באוניברסיטת בן גוריון שייערך לשנה"ל תשע"ו

מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן גוריון:

מחקרים רבים  מעידים על תרומתן המשמעותית של נשים לעיצוב חיי החברה, התרבות, הספרות, הכלכלה והחינוך בחברות העבר ובעת החדשה בעולם הערבי. לנשים תפקידים מרכזיים ומשניים גם באירועים המתרגשים על החברה הערבית בשנים האחרונות. לא זו בלבד שהן נוטלות בהם חלק ומשפיעות, אלא שהתמורות והמהפכות גם משפיעות על מעמדן וזכויותיהן.

אף על פי כן, מרבית השיח התקשורתי, ולעתים גם האקדמי, נוטה להתמקד בהיבטים הפוליטיים, ורק מיעוטו – בשיח החברתי-תרבותי הרחב יותר על מקומן של נשים ופועלן בעת הנוכחית למען שינוי פני החברות הערביות בכלל ומעמדן של נשים בהן בפרט.

בכנס אינטרדיסציפלינרי שמארגן מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אנו מבקשים לבחון סוגיות אלה ממגוון היבטים, לרבות: היסטוריים, חברתיים, מגדריים, תרבותיים, ספרותיים וכלכליים.

הכנס מתוכנן לסמסטר א' של שנה"ל תשע"ו.

אנו מזמינים חוקרים ותלמידי מחקר לשלוח לנו הצעות להרצאות בנות 20 דקות בנושאים האמורים ובנושאים משיקים.

המעוניינים להציג את פירות מחקרם בכנס מתבקשים להגיש הצעות להרצאות  בעברית, באנגלית או בערבית). ההצעה צריכה להיות כתובה במסמך Word ,ועליה לכלול כותרת ותקציר בהיקף של עד 300  מילה. בנוסף, יש לצרף קו"ח מקוצרים בהיקף של עד 100 מילה.

את ההצעות יש לשלוח עד 1 ביוני 2015 למארגני הכנס:

ד"ר  אלון פרגמן fragman@bgu.ac.il וד"ר אריאל שיטרית, amsheetrit@gmail.com.