ארכיון - קולות קוראים

לזכרה של נאדיה חילו

האגודה מרכינה את ראשה לזכרה של נאדיה חילו שהלכה לעולמה.

ב-2013 פרסמה נאדיה חילו את ספרה  פורצת הדרך מעג'מי – ספר ביוגרפי, היסטורי, הגותי אודות חייה ואודות יפו עירה. ניתן לומר שכותרת זו איפיינה את כל מהלך חייה, כאישה ערביה-נוצריה פורצת דרך בכל כיוון בפעילותה החברתית, החינוכית, הפמיניסטית, הפוליטית, וכאמור גם הספרותית.

נאדיה חילו סיימה תואר ראשון ותואר שני בבית ספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב, ומאז בכל תפקידיה – המודעות והאיכפתיות של העובדת הסוציאלית הינחו והובילו אותה. כך בעבודתה באגף הרווחה של עירית תל אביב כאשר עסקה בחינוך לגיל הרך ובהדרכת הורים; כך במשרד העבודה והרווחה כאשר שימשה קצינה בשירות המבחן לנוער; כך כסגנית יושבת ראש נעמת לקידום האישה במגזרי אוכלוסיה שונים, וכך כחברת כנסת בוועדות שונות (ביניהן בוועדה לעובדים זרים), בשנים 2009-2006.

אבל בכל אלה העשייה שהדגישה והבליטה אותה משכמה ומעלה – היתה העשייה הבלתי נלאית לשיוויון זכויות לקידום ולפיתוח הקהילייה הערבית-הפלסטינית, ולקירוב ולדו קיום בין ערבים ליהודים, ובעיקר בערים המעורבות. ואכן את השדולה לערים מעורבות הקימה נאדיה חילו עוד לפני עשר שנים. ונושא העיר המעורבת מחזיר אותה ליפו-תל אביב ולשכונת עג'מי, ולספר הכל כך מיוחד הזה. יהי זכרה ברוך.