מאמרים אקדמיים

ד"ר יעל רוזין | להתהוות, להיעשות: מלכי הדראג בישראל (עבודת דוקטור)

מתוך המבוא: "עבודה זו מבקשת לבחון את תהליכי ההתהוות באמצעות מופעים של מלכי דראג אצל מי מהנוכחים. היא מבקשת לזהות את אותם רגעים ייחודיים שמאפשרים בזמן המופע לתהליכי השתנות להתרחש.

עבודה זו מבקשת לפענח את מאפייני הזהויות המרובות ואת מרכיביהן הפוזיטיביים שמלכי הדראג מכוננים בהופעתם. היא מבקשת לסמן את מה שמבנה את "רגעי הקסם" ולבחון מה במיצגים מאפשר לכונן זהות אחרת"

ד"ר יעל רוזין היא מרצה באוניברסיטה הפתוחה
תחומי מחקר:תיאוריה קווירית, ביקורת תרבות ותרבות חזותית, פוליטיקה של זהויות

עבודת הדוקטורט המצורפת נכתבה במסגרת התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן בהנחייתה של ד"ר ליאת פרידמן (בצלאל ואוניב' בר אילן).

עבודת התזה תחת הנחייתו של פרופ' חיים חזן (אוניב' בר אילן), וד"ר אלי דרזנר (אוני' תל אביב) בחנה את מימד החברות של המרחב הוירטואלי בכינון קהילה לסבית בישראל.

להתהוות, להיעשות: מלכי הדראג בישראל by gender4u