ארכיון - ספרים ופרסומים

על ההדרה, ייצוגים תקשורתיים של "אחרים"

ספר חדש של פרופ' ענת פירסט וד"ר עמית קמה, בהוצאת רסלינג.

ספר חדש של פרופ' ענת פירסט וד"ר עמית קמה, בהוצאת רסלינג.

הזמנה להשקת הספר:

מתוך אתר ההוצאה:

ספרם של עמית קמה וענת פירסט בוחן את אופני הייצוג של קבוצות "אחרות" (כלומר מיעוטים) בתקשורת ההמונים.בספר נשזרים הסברים חברתיים, היסטוריים ותרבותיים של התהליכים המכוננים קבוצות חברתיות מסוימות כ"אחרות", לצד דיון בדרכים שבהן התקשורת ממלאת תפקיד מרכזי בתהליכים אלו. חשיבות רבה מוקנית לַתקשורת כיום מכיוון שעולמנו ספוּג בדימויים שאותם אנו צורכים מהתקשורת ובעזרתם מכוננים הן את זהותנו והן את זהותם של ה"אחרים". לכן, חשיפה ביקורתית של דרכי הייצוג התקשורתי של קבוצות מסוימות עשויה לעזור בהבנה של המציאות החברתית ואולי אף לסייע בשינויה, תוך כדי קילוף המעטה הכוזב מהמובן מאליו.

חלקו הראשון של הספר עוסק במקורות המושג ייצוג תקשורתי, בתפקידיו בתהליכי הבניה חברתית ובשעתוק אידיאולוגיות. חלקו השני מיישם את הרעיונות התיאורטיים ביחס לארבע קבוצות: נשים, נכים, הומואים/לסביות וקשישים. הספר מבהיר מושגים הנגזרים מיחסי הכוח הרווחים בחברה כגון: האחרה, הדרה, הכחדה סמלית כמותית והכחדה סמלית איכותנית.בין השאר נידונות בו השאלות:מהם התהליכים המכוננים את זהותה של קבוצה כ"אחרת"? האם ה"אחרים" מוצגים ונוכחים בטקסטים תקשורתיים או נעדרים ומודרים מהם? מהם סטריאוטיפים ונזקיהם?

ד"ר עמית קמה הוא מרצה בכיר בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל. מחקריו, אשר בוחנים היבטים שלזהויות וייצוגים של קבוצות מיעוט, פורסמו בכתבי עת ישראליים ובינלאומיים. פרסם ארבעה ספרים, ביניהם "העיתון והארון: דפוסי תקשורת של הומואים" (הקיבוץ המאוחד, 2003).

פרופ' ענת פירסט היא מרצה בכירה בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה. עיקר מחקריה עוסקים בחקר התרבות הישראלית, תוך כדי התמקדות בסוגיית הייצוג של קבוצות (למשל נשים, ערבים וזקנים) וערכים (למשל אמריקניזציה, לאומיות, סביבתיות) בתוצרי המדיה השונים.