לוח הודעות: קול קורא, מלגות ומשרות

תחרות עבודות אקדמיות בנושא המאבק בלהט"בפוביה 2015

הפרסים יוענקו במסגרת אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק.

הפרסים יוענקו במסגרת אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק.

מתוך אתר הבנ"ה:

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למייל info@havana.org.il