ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר פולט קרשנוביץ'-שוסטר | נשים יהודיות סוריות במקסיקו סיטי: מהגירה לאתגרים בני-זמננו

מאמר זה מתמקד בהגירת יהודים מסוריה למקסיקו סיטי, תוך דגש מיוחד על תפקידיהן וחוויותיהן של נשים. המאמר בוחן את גלי ההגירה הראשונים למקסיקו סיטי בשנים 1878-1950, ואת השלכות המודרניזציה אז ובקהילה היהודית בת-זמננו.

הוא בוחן את מעמד הנשים בקהילה, את ביטויי המסורת לעומת המודרניות, את מבנה יחסי הכוח ואת האתגרים העיקריים שמולם ניצבו הנשים עם הגעתן למקסיקו ובקהילתן העכשווית. הנתונים נאספו ממקורות ארכיוניים,ראיונות, תצפיות וניתוח תכנים. ניתוח הנתונים נערך בגישה השוואתית בפרספקטיבות היסטוריות וטרנס-לאומיות.

(מתוך: כתב העת "הגירה", גליון 2, תשע"ג 2013, בהוצאת המרכז האקדמי רופין)

ד"ר פולט קרשנוביץ שוסטר בוגרת האוניברסיטה העברית בירשלים. היא כתבה רבות על נשים
בקהילה הסורית במקסיקו סיטי ובנושאים קשורים לה. מאמרים פורסמו בכתבים כולל:
Encyclopedia of Women in Today’s World; Judaica Latinoamericana: Estudios Históricos,
Sociales y Literarios; Iggud- Selected Essays in Jewish Studies; Nashim: A Journal of Jewish
Women’s Studies and Gender Issue; Lilith; Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el
Caribe ו- Gendering Transformations.
האינטרסים שלה כוללים נשים בדת ורוח, פעילות פמיניסטית ופעילות נשים בקהילה, מדורות רוחניות, נשים במקסיקו ובאמריקה הלטינית, ותפקידן של נשים בכוח העבודה, נשים ביהדות ולימודי מגדר במזרח התיכון. ילידת מקסיקו,
היא גדלה במקסיקו ובארה"ב. היום היא גרה בישראל עם בעלה וארבעת הילדים שלהם.