ארכיון - ספרים ופרסומים

הבריחה אל האמהוּת וממנה

ספר חדש מאת פרופ' אברהם בלבן

ספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד:

ספר זה הוא ספר המשך לספרו הקודם של אברהם בלבןתשע אמהות
המגמה האוטוביוגרפית המציינת את הרומנים העבריים של השנים
האחרונות, הפכה את דמות האם, ואת מערכת יחסיה עם ילדיה, לאחד
מנושאיה העיקריים של הסיפורת העברית. בתשע אמהות ואמא עסק
אברהם בלבן בעיקר בהיעדרה של "האם הטובה דייה" בסיפורת העברית
החדשה. הכרך הנוכחי של המחקר מגלה כי לצד רומנים המתארים
אמהות שנטשו את ילדיהן, ולצד גיבורות העושות הכול כדי שלא
להיות דומות לאמהותיהן, נמצא בסיפורת העברית בת זמננו גם יצירות
שגיבוריהן משלימים עם אמם בבגרותם, ולצידן אף יצירות שגיבורותיהן
חווות את האמהות כדבר קדוש, אלוהי.
אברהם בלבן פרסם ארבעה ספרי שירה (שירה יכולהטריסטן ואיזולדה,
החום הנכון ו שירה בעיר זרה), מימואר (שבעה) ורומן (אומרים אהבה).
ספרי המחקר שלו עניינם השירה הלירית של נתן אלתרמן, הסיפורת של
עמליה כהנא-כרמון, של עמוס עוז וא"ב. יהושע, ומגמות פוסטמודרניות
בסיפורת העברית.