ארכיון - ספרים ופרסומים

חסידים ושבתאים, אנשים ונשים

ספר חדש לפרופ' עדה רפפורט-אלברט, בהוצאת מרכז זלמן שזר

ספר חדש לפרופ' עדה רפפורט-אלברט, בהוצאת מרכז זלמן שזר

הזמנה לערב לכבוד השקת הספר במרכז זלמן שזר, יום ראשון 11.1.1.2015

ערב עיון בנושא:מיסטיקה ומגדר ביהדות, בנצרות ובאסלאם


חסידים ושבתאים, אנשים ונשים פורש בפני הקורא את שלושת תחומי מחקרה העיקריים של עדה רפפורט-אלברט: תולדות החסידות; השבתאות על גלגולה הפרנקיסטי; וזיקתן של נשים יהודיות לחיי הרוח בכלל ולתנועות אלה בפרט, לאור הדרתן מאורחות החיים ומכל המסגרות המוסדיות והחברתיות שנועדו לטפח ולהעצים את כוחות הרוח הגבריים. הספר דן בשלבי התפתחותה הראשונים של החסידות כתנועה, בספרות ה"שבחים" החסידית מראשיתה ועד לביטוייה ההיסטוריוגרפיים כביכול בתנועת חב"ד המודרנית, בפרקים בחייו ובתורתו של ר' נחמן מברסלב, בפולמוס משכילי עלום-שם על החסידות המתגלה ככתב הגנה על עיקריה, בביקורת המסורות העממיות על מעמד הנשים בחסידות, בחזון השוויון המגדרי של השבתאות ומימושו בדרכים שונות ומשונות בכל שלביה ותהפוכותיה של התנועה המשיחית, וכן במעמדן החריג של אלמנות – כמשתקף בזיכרונותיה של גליקל מהאמל – שגבוליותן המגדרית היא שפתחה להן פתח לפעילות רוחנית כדרך הגברים.

עדה רפפורט-אלברט היא פרופסור (אֶמֶריטָה) להיסטוריה יהודית ביוניברסיטי קולג' לונדון (UCL).