ארכיון - ספרים ופרסומים

נירית תושב-אייכנר | צירי פיטורים

ספר חדש בהוצאת רסלינג. צירי פיטורים: המדינה, המעסיק והאישה.

ספר חדש בהוצאת רסלינג.

צירי פיטורים: המדינה, המעסיק והאישה.

מתוך אתר ההוצאה:

הספר צירי פיטורים עוסק באחת הסוגיות המורכבות ביותר בעולם העבודה ובאחד העונשים הכבדים ביותר על אמהות עובדות – פיטורים בהיריון. הספר עוקב מקרוב אחר התפתחות יישום החוק הישראלי אשר אמור להגן על נשים באשר הן מפני פיטורים. אלא זאת שספר זה חושף כיצד הפך חוק עבודת נשים להיות חוק הגנת מעסיקים. אט אט נחשפת התופעה כבבואה לשינויים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים השזורים בעבר ובהווה של מדינת ישראל, אשר עוברת ממדינה סוציאלית למדינה שהכסף הוא הערך היחיד המוביל אותה ואת אזרחיה.

מעבר להיותו של ספר זה מסמך תיעוד מרתק על התפתחות התופעה בראי התגברות הניאו-ליברליזם, מצליחה המחברת להתחקות אחר האופנים שבהם נוצר אי-שוויון, להראות כיצד החלשות מוחלשות, כיצד פעולתן של נשים עשויה לסייע להן בשמירת מעמדן התעסוקתי, ואף לבחון לעומק את השאלה כיצד ההון התרבותי-כלכלי של הפרט משפר את הסיכוי לקבל את הגנת המדינה. הספר מצביע על העובדה שחוסר תיאום בין משרדי המדינה השונים, חקיקה בלתי אחידה, הגדרת תפקיד עמומה ואינטרסים מוסדיים שונים פוגעים במידה ניכרת ביכולתן של נשים להיעזר בחוק.

המקרה של חקר הפיטורים בהיריון עשוי להצביע על עוולות חברתיות רחבות יותר, ולפיכך ספר זה מהווה מסמך ייחודי אשר עשוי לשמש אבן דרך בקרב מקבלי החלטות ולסייע לכל ארגון או פרט המבקש להבין כיצד ניתן לצמצם אי-שוויון לטובת חברה איכותית וצודקת יותר.

ד"ר נירית תושב-אייכנר היא חוקרת ומרצה על "עולם העבודה החדש"; יועצת ארגונית; סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית במחלקה לסוציולוגיה, לימודי ארגון.