ארכיון - ספרים ופרסומים

פרדוקס ספינת תזאוס – מגדר, דת ומדינה

ספר חדש בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עורכות: פרופ' חנה הרצוג וד"ר ענת לפידות פירילה

מכון ון ליר:

אנו שמחים להודיע על צאתו לאור של הספר פרדוקס ספינת תזאוס – מגדר, דת ומדינה, בעריכת פרופ' חנה הרצוג וד"ר ענת לפידות-פירילה.הספר הוא פרי עבודתה של סדנת מחקר שפעלה במכון ון ליר בירושלים במשך מספר שנים.

בספר מכונסים מאמרים של חוקרות וחוקרים מתחומי דעת ומחקר מגוונים המציעים מסע בין קהילות שונות ברחבי המזרח התיכון ובישראל, בניסיון להתחקות אחר היחסים בין שלוש הקטגוריות מגדר, דת ומדינה. נקודת המוצא של הספר מאתגרת את החשיבה הבינארית הרווחת, הנוהגת לבחון את היחסים בין דת למדינה, בין דת למגדר או בין מדינה למגדר. הספר מציע לראות קטגוריות חברתיות אלה, כמו גם אחרות, כיחסים חברתיים, כרשת סבוכה של יחסי גומלין, של קונפליקט, של תחרות, של שיתוף ושל הסכמה, של הטמעה ושינויים הדדיים, ומאמרי הקובץ מציעים ניתוח של הדרכים שבהן שלוש הקטגוריות נתפסות כקטגוריות נפרדות אך גם מכוננות זו את זו ויוצרות מארגי חיים, שבה בעת פורמים את הצורה הקבועה לכאורה של כל קטגוריה ומעניקים לה ממדים ורובדי משמעות חדשים.

להלן קישור לעמוד הספר באתר מכון ון ליר בירושלים, שם תוכלו לקרוא את תוכן העניינים ואת פתח הדבר של הספר וכמובן לרכוש אותו באתר: פרדוקס ספינת תזאוס: מגדר, דת ומדינה