ארכיון - ספרים ופרסומים

בדרכן ילכו: מסע אל הנשים בקומונות ההוטריות בקנדה – פרקי עיון ותיעוד

ספר חדש רותי ופרופ' יוסי כץ, בהוצאת יד טבנקין.

ספר חדש מאת רותי ופרופ' יוסי כץ, בהוצאת יד טבנקין.