ארכיון - ספרים ופרסומים

"המשפט" ברשת: זכויות אדם- מוטרדות

כרך ב' של כתב העת המקוון של הקתדרה ע"ש אמיל זולא לזכויות האדם במכללה למינהל.

הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא במכללה למינהל הוציאה לאור את כתב העת המקוון
"המשפט" ברשת: זכויות אדם:
כרך ב'- מוטרדות, אביב 2014

עורכת: פרופ' אורנה בן נפתלי

כתב העת המקוון זמין ברשת  ב– pdf ובאתר הקתדרה

כרך ב' של כתב העת הושק ביולי 2014. הטקסט המארח בכרך זה הוא מחקרה של ד"ר אורית קמיר וכותבות נוספות. מחקרן, הנושא את השם "החוק למניעת הטרדה מינית במערכות המשפט והמשמעת" עוסק במידע אמפירי על אודות החוק והשימוש שנעשה בו מאז שחוקק. הטקסטים המתארחים נכתבו על ידי: ד"ר דפנה הקר, עו"ד שרון אברהם-ויס, עו"ד נעמי לבנקרון, ד"ר רותי לבנשטיין לזר וח"כ מרב מיכאלי.