ארכיון - קולות קוראים

פרס רפפורט לעשייה נשית

פרס רפפורט לנשים פורצות דרך המחוללות שינוי בחברה הישראלית לשנת 2015

קרן משפחת רפפורט מזמינה בזאת הגשת מועמדות לנשים פורצות דרך המחוללות שינוי בחברה הישראלית.

בשנת 2015 יוענקו 2 פרסים לנשים שתמצאנה ראויות לכך על ידי הוועדה:
פרס בסך של 120,000 ₪ יוענק לזוכה מעל גיל 40.
פרס ביכורים בסך 60,000 ₪ יוענק לזוכה מתחת לגיל 40.

פרטים מלאים באתר פרס רפפורט
טפסי מועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום 30.11.2014