ארכיון - אירועים וכנסים

מלגות ע"ש סופי דיוויס לתלמידי/ות פוסט דוקטורט בסוגיות של מגדר, יישוב סכסוכים ושלום

של המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית

הפורום למחקר בסוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס ז"ל

מלגות סופי דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט

לשנה"ל תשע"ו

של עד 80,000

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יעניק את מלגת סופי דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא המחקר שלהם עוסק במגדר, יישוב סכסוכים ושלום.

·        המלגה תוענק לשנה אקדמית אחת עם אופציה להארכה בשנה נוספת על בסיס מצוינות אקדמית, התקדמות המחקר וזמינות מקורות המימון.

·        המלגה מיועדת לבעלי/ות תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם/ן לשיפוט עד 30 בספטמבר 2015; או לבעלי/ות תואר דוקטור שעבודתם/ן אושרה לאחר ספטמבר 2010

·        על המלגאי/ת לפעול לפרסום ממצאי המחקר בערוץ אקדמי, תוך מתן הכרה למימון מלגת סופי דיוויס.

·        המלגאי/ת י/תידרש לרכז את הפורום על מגדר, יישוב סכסוכים ושלום (ליזום ולארגן הרצאות אורח, כנס שנתי, ופעילויות שונות בתאום עם מנהל מכון דיוויס)

·        המלגאי/ת י/תידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.

·        המלגאי/ת י/תקבל משרד משותף וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.

·        על המלגאי/ת לשהות במשרד זה לפחות שלושה ימים בשבוע

כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15 בדצמבר 2014

אופן הגשת המועמדות:

· יש למלא טופס הגשת מועמדות באתר המלגות של האוניברסיטה העברית בירושלים

· יש להגיש את המסמכים הבאים דרך אתר המלגות

1. תקציר הצעת המחקר לשנת הפוסט-דוקטורט (עד עמוד אחד) בעברית ובאנגלית.

2. הצעת המחקר המפורטת לשנת הפוסט-דוקטורט (עד 5 עמודים) בעברית או באנגלית.

3. תקציר עבודת הדוקטורט (עד 5 עמודים) בעברית או באנגלית.

4. שני מכתבי המלצה (יש לבקש מהממליצים לשלוח אותם לדוא"ל שיוגדר לך על ידי המערכת)

5. קורות חיים ורשימת פרסומים.

6. צילום התעודה המעידה על קבלת הדוקטורט או אישור הרשות המתאימה במוסד האקדמי בו לומד/ת המועמד/ת בדבר הגשת הדוקטורט לשיפוט/צפי להגשת העבודה לשיפוט.

לשאלות ובירורים נוספים:

דוא"לdavis.institute@mail.huji.ac.il