ארכיון - ספרים ופרסומים

ד"ר מלכה מוצ'ניק | The Gender Challenge of Hebrew

ספר חדש של ד"ר מלכה מוצ'ניק בהוצאת Brill:

הספר עוסק בבעיה של ייצוג המגדר לאורך 3,000 שנותיה של השפה העברית. הוא דן באפיונים דקדוקיים בתקופות המקרא, המשנה, ימי הביניים והעברית החדשה, ומתוך כך מגלה את ההיבטים החברתיים-תרבותיים המשתקפים מהם. האפליה המגדרית מוצגת החל בטקסטים מקודשים, ליטורגיים וספרותיים וכלה בסלנג של ימינו. כל אלה מעידים על מעמדן הבעייתי של הנשים, שלאורך דורות הודרו מלימודי דת ומפעילות ציבורית, ובעשורים האחרונים נאבקות למען שינוי נוהג זה. המחברת מראה שהשינוי הלשוני העשוי להוביל לשיוויון נותר כמטרה מאתגרת.

ספר חדש של ד"ר מלכה מוצ'ניק בהוצאת Brill

הספר עוסק בבעיה של ייצוג המגדר לאורך 3,000 שנותיה של השפה העברית. הוא דן באפיונים דקדוקיים בתקופות המקרא, המשנה, ימי הביניים והעברית החדשה, ומתוך כך מגלה את ההיבטים החברתיים-תרבותיים המשתקפים מהם. האפליה המגדרית מוצגת החל בטקסטים מקודשים, ליטורגיים וספרותיים וכלה בסלנג של ימינו. כל אלה מעידים על מעמדן הבעייתי של הנשים, שלאורך דורות הודרו מלימודי דת ומפעילות ציבורית, ובעשורים האחרונים נאבקות למען שינוי נוהג זה. המחברת מראה שהשינוי הלשוני העשוי להוביל לשיוויון נותר כמטרה מאתגרת.

ד"ר מלכה מוצ'ניק היא מרצה בכירה במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן. היא פרסמה את "לשון, חברה ותרבות" וכן מאמרים רבים בתחום הסוציולינגויסטיקה והמגדר. היא ייסדה את כתב העת "עיונים בשפה וחברה" ושימשה כעורכת הראשונה שלו.