אירועים וכנסים

משרת מרצה ללימודי להט"ב בניו יורק

בקולג' שרה לורנס

המחלקה ללימודים גלובאליים בקולג' שרה לורנס (ניו יורק), מציעה משרה של חבר/ת סגל במסלול לקראת קביעות, במדעי החברה או ההיסטוריה – בתחום לימודי להט"ב בהקשר גלובלי

מידע אודות המשרה והגשת המועמדות ראו

https://slc.simplehire.com/applicants/Central?quickFind=50727

הוועדה תתחיל לבדוק את ההצעות למשרה מ-1 בנובמבר 2014, עד שתמצא מועמד/ת מתאים/ת

מידע אודות הקולג' שרה לורנס:

http://www.slc.edu