ארכיון - אירועים וכנסים

ברכות לשנת הלימודים החדשה

שנה מהנה ומקדמת, בלימודים, בהוראה ובמחקר

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

היו"ר וההנהלה מברכות לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה

באוניברסיטאות ובמכללות.

שנה מהנה ומקדמת – בלימודים, בהוראה ובמחקר