ארכיון - אירועים וכנסים

הפער המגדרי בהצבעה והשלכותיו על עיצוב מדיניות

הכנס במכון ון ליר בירושלים, יום חמישי 23.10.2014

הכנס במכון ון ליר בירושלים, יום חמישי 23.10.2014

הכנס בפייסבוק

מתוך אתר מכון ון ליר:

האם נשים מצביעות באופן שונה מגברים? האם לנשים סדר עדיפויות פוליטי וחברתי שונה? – בבחירות הכלליות לכנסת ה-18 (2009) התגלה לראשונה פער מגדרי בדפוסי ההצבעה. פער זה נחקר לעומק במדינות אחרות, אך בישראל לא זכה לפיתוח ולהעמקה. הכנס מציג את פירות עבודתה של קבוצת המחקר של שוות , המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, שעסקה בפער המגדרי על כל גווניו, ובמשמעויות של פער זה בכל הקשור להפיכתן של נשים לכוח אלקטורלי בעל השפעה.

חוקרות הקבוצה מציעות ניתוח מגדרי חדשני של ממצאי הבחירות המסתמך על מאגר הנתונים הגדול של סקר הבחירות, כולל הבחירות האחרונות, לכנסת ה-19 (ינואר 2013). בכנס יוצגו מחקרים הבוחנים לראשונה את הנתונים על דפוסי הצבעה מגדריים בישראל וכן ישתתפו בו חוקרות מחו"ל העוסקות במחקר בתחום זה.