ארכיון - ספרים ופרסומים

אסתר פוקס (עורכת) | המחקר הפמיניסטי הישראלי: מגדר, ציונות ושונות

ספר חדש (באנגלית) בהוצאת אוניברסיטת טקסס

ספר חדש (באנגלית) בהוצאת אוניברסיטת טקסס

יותר מ-12 חוקרות נתנו קולן לעידכון הזרמים הפוסטקולוניאליים (מאקו-פמיניזם ועד זהות מגדרית בחיי המשפחה), בהשיגן על העמדות המסורתיות לגבי הציונות, ובהסבירן את הלאומיות כנושא הליבה של המחקר הפמיניסטי הישראלי כיום.

עשרים השנים האחרונות העשירו את המחקר הפמיניסטי הישראלי בתחומים שונים – מסוציולוגיה לספרות, אנתרופולוגיה והיסטוריה. אוסף מאמרים זה מהווה מעין חלון ראווה לייצוגיה של הזהות הנשית בחברה הישראלית (אשכנזיות, מזרחיות, פלסטיניות, לסביות), כמו תפקידיה ומקומה של האישה בחברה זו (אימהות, אזרחיות, חיילות, פעילות אקטיביסטיות).

המשתתפות בקובץ לפי סדר הופעתן: אסתר פוקס, שיילה כץ, מרגלית שילה, יהודית באומל, רונית לנטין, דפנה יזרעאלי, רות הלפרין קדרי, ניצה ברקוביץ, יפה ברלוביץ, חנה נווה, הנרייט דהאן כלב, פנינה מוצפי האלר, נדרה שלהוב קבורקיאן, אראלה שדמי, חנה הרצוג.