ארכיון - אירועים וכנסים ארכיון - קולות קוראים

הכנס ה- 46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

נושא הכנס:"מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית" , מועד אחרון להגשת תקצירים: 7.10.14.

האגודה הסוציולוגית הישראלית:

נושא הכנס: "מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית"

מועד אחרון להגשת תקצירים: 7.10.14.

הכנס ה- 46 יתקיים ב24-25/2/2015, באירוח המכללה האקדמית כנרת.

להלן קשור ל"קול הקורא":

http://www.iss-annual-conference.org.il/2015/page.php?pageId=49

תוכלו גם לראות באתר כי חלק מהקהילות באגודה הוציאו קול קורא פנימי.

הגשת תקצירים, רשום לכנס ורשום לחברות באגודה הסוציולוגית הישראלית לשנת 2015, אפשרית דרך מערכת הרישום האלקטרונית באתר הכנס.

על מנת להגיש תקצירים יש להירשם לאגודה לרשימת הדוור. רשום זה אינו כרוך בתשלום.

קשור למערכת הרישום:

https://registration.israel-sociology.org.il/2015/nomembers2015.php?

ההרשמה לכנס, לחברות שנתית מלאה [בתוקף מיום הרישום ולשנת 2015]  והצגה בכנס, מחייבת בדמי השתתפות. למערכת הרישום לכנס, לאגודה ולהגשת תקצירים:

https://registration.israel-sociology.org.il/2015/registration2015.php?

,תשובות לגבי ההצגה בכנס תשלחנה למגישי התקצירים, בדוא"ל מיו"ר הוועדה המארגנת, ד"ר ריקי גליה, עד ה- 1/12/2014 ( נא בדיקה ב"דואר נכנס" וב"דואר זבל").

המציגים בכנס נדרשים לרישום ותשלום לכנס עד ליום ה- 11.1.2015.

ההגשה של התקצירים תתאפשר עד ליום 7.10.2014.

פרוט והנחיות נוספות להגשת התקצירים מופיעים בקישור להגשת התקצירים באתר .

ברכות לכנס פורה ומוצלח,

נשמח להתראות,

ד"ר ריקי גליה, יו"ר הוועדה המארגנת

ליאת מילביצקי, מזכירת האגודה הסוציולוגית הישראלית

שרה אתנס-העליון, רכזת הכנס