ארכיון - קולות קוראים

כיכר אלישבע

במסגרת הקמפיין העירוני לקרוא שמות רחובות וככרות על שם נשים, נקראה בהרצליה כיכר על שם המשוררת אלישבע

במסגרת הקמפיין העירוני לקרוא שמות רחובות וככרות על שם נשים, נקראה בהרצליה כיכר (במפגש הרחובות הנדיב ורש"י) על שם המשוררת אלישבע. ראו המצבה עם כל הפרטים

(צילמה ושלחה נגה אשד)

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר שבה ומזכירה: אנא שלחו לנו הצעות לשמות של נשים במקומות שונים בארץ, ונביא זאת לידיעת העיריות והמועצות