ארכיון - אירועים וכנסים

מה בין תלות כלכלית לבין אלימות כלפי נשים?

כנס של "רוח נשית" בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, יום שלישי 9.9.2014.

כנס של  "רוח נשית" בשיתוף ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ע"ש בוב שאפל, יום שלישי 9.9.2014.

"הכנס "בין תלות כלכלית לאלימות כלפי נשים", הנעשה בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל של אוניברסיטת תל אביב, מבקש לקדם שיח מקצועי וציבורי על הקשר המתקיים בין תלות כלכלית לאלימות מגדרית ובין עצמאות כלכלית ויציאה ממעגל האלימות; להעלות מודעות לחסמים עמן מתמודדות נשים נפגעות אלימות כגון פוסט טראומה, מדיניות של שוק עבודה פוגעני ולא שוויוני כלפי נשים; לבחון הבניות חברתיות מגדריות המשרתות חסמים אלה; להעמיק תהליכי למידה הדדית בין הארגונים והחוקרים השותפים לעשיה. במהלך הכנס ועל רקע הדיון בנושאים אלה, נבקש לבחון את מודל העבודה של רוח נשית מצד הצלחותיו, האפשרויות הגלומות בו והדילמות שהוא מעלה.
הכניסה מותנית בהרשמה מראש.
ייגבו 10 ש"ח בכניסה, תרומה לרוח נשית.

להרשמה