ארכיון - ספרים ופרסומים

כתב העת ביטחון סוציאלי: גיליון 94, יולי 2014: הדיור הציבורי – המחדל והמאבק

עורכים: ארז צפדיה, אורלי בנימין. בגליון מאמרים העוסקים בהיבטים המגדריים.

יצא לאור גליון של כתב העת ביטחון סוציאלי בעריכת ד"ר ארז צפדיה ופרופ' אורלי בנימין

את כל המאמרים ניתן לקרוא בקישור המצורף:

גליון 94 – תמוז תשע"ד, יולי 2014: הדיור הציבורי – המחדל והמאבק

בגליון מאמרים העוסקים בהיבטים המגדריים:

אזרחות מודרת: המקרה של "חסרות הבית" הסמויות / שלומית בנימין

אבל הן קיבלו סיוע, לא? אז שישתקו ויגידו תודה / ליטל בר

המאבק לקורת גג כמאבק של נשים / ספיר סלוצקר עמראן